COVID-19 NHỮNG THÔNG TIN THAM KHẢO VÀ CẬP NHẬT

COVID-19 THÔNG TIN CẬP NHẬT

Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh

Lệnh Ở Nhà Tại California

“Những Điều Cần Biết” Tại Quận Cam

Kiểm Tra và Sàng Lọc Tại Quận Cam

Muốn Biết về Chi Phiếu Hổ Trợ IRS

KHÔNG THỂ ĐI LÀM HAY MẤT VIỆC

Trợ Giúp Cho Nhân Viên Bị Ảnh Hưởng vì COVID-19

Kê Khai Thất Nghiệp

Khai Thất Nghiệp Trên Mạng

Tin Cập Nhật từ Bộ Lao Động

Trợ Giúp Thất Nghiệp vì Dịch Bệnh Tại California

CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ

Chương Trình Chi Phiếu Hổ Trợ (PPP)

Trợ Giúp Tài Chánh và Kỹ Thuật cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Hướng Dẫn Vay Mượn cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Quận Cam

Văn Phòng Doanh Nghiệp Nhỏ tại Quận Cam

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TRƯỜNG HỌC

Bộ Giáo Dục California

Hướng Dẫn Giáo Dục Đặc Biệt, Thức Ăn Tại Trường và Chương Trình Học Tại Nhà

Các Trường Học tại Quận Cam

Cách Vào và Kết Nối Internet

Nhận Thức Ăn tại Học Khu

Giờ Phục Vụ Người Cao Tuổi tại Các Cửa Hàng

TRỢ GIÚP THỰC PHẨM

Orange County Free Food Map

Second Harvest Food Bank

OC 211

TRỢ GIÚP VỀ CHỖ Ở

Trợ Giúp Chủ Nhà từ Bộ Phát Triển Đô Thị và Gia Cư

Trì Hoản Nợ Nhà 90 Ngày tại California

Cơ Quan Nhà Ở tại Quận Cam

CHĂM SÓC SỨC KHỎE, TINH THẦN VÀ KHỦNG HOẢNG

Chăm Sóc Bản Thân Tại Nhà

Cập Nhật về Medicare

Thông Tin về Sức Khỏe tại Quận Cam

Đường Dây Nóng Ngăn Ngừa Khủng Hoảng tại Quận Cam

Kềm Chế Áp Lực và Lo Lắng

Đường Dây Nóng về Bạo Hành Gia Đình

Ngăn Ngừa Tự Vẫn

CỰU CHIẾN BINH

Chấn Thương Tâm Lý

Bộ Cựu Chiến Binh với COVID-19

CÁC CƠ QUAN NHẬN QUYÊN GÓP

OC Food Bank

Orange County Community Resilience Fund

Second Harvest Food Bank

Orange County United Way Pandemic Relief Fund

Donate PPE to Southern California Hospitals

Share Our Selves- Costa Mesa

MemorialCare PPE Donations

GetUSPPE.com- California Page

The Laguna Beach Food Pantry

Sally’s Fund- Transportation Services for Seniors

The Richard Breunig Foundation

Join the Fight

Michelle Steel is fighting to ensure Orange County has a strong voice in Washington who will honor promises made and stand up for our values!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Chip In